tp_a
                                           Wie zijn Wij?
 


Stichting Ku Gadu Didia Sa Limbo

De naam van de stichting is Saramaccaans – de taal van een van de Marronsstammen in de binnenlanden van Suriname - en betekent : Met God zal een nieuwe dag aanbreken.
De stichting is christelijk en heeft als doel kansarme jongeren in Suriname te trainen en op te vangen ongeacht hun huidskleur, geloof, afkomst of ras.

Voor de realisatie van het doel heeft de stichting in het district Wanica, bij het dorpje Lelydorp op zo’n 10 km ten zuiden van Paramaribo, een stukje grond van 11/2 ha gekocht waarop thans een training- en opvangcentrum voor de doelgroep is gebouwd.
Het Centrum ligt aan de Indira Gandhiweg 951 langs de hoofdweg naar Zanderij, de Johan Adolf Pengel luchthaven.

De oprichters

De christelijke stichting is in 1992 in Purmerend/Nederland opgericht.
De oprichters en coördinatoren zijn Etho With en zijn echtgenote Addie With – Rijkaart van Cappellen. Beiden werkten vroeger in het onderwijs. Etho was hoofdonderwijzer en werd later leraar economie, Addie doceerde de Nederlandse taal.
Na het positieve haalbaarheidsonderzoek verkochten zij hun huis en andere bezittingen in Nederland en vestigden zich in Suriname.
Met het verkregen kapitaal en de hulp van derden – schenkingen en donaties – konden zij de gewenste initiële investeringen plegen. De begeerde 100% financiële zelfstandigheid van de organisatie is nu – tien jaren na vestiging – zeker voor 75% gerealiseerd.
Hierdoor is de stichting in staat eigen projekten voor een groot deel zelf te financieren.
Het werk in Nederland wordt voortgezet door de zusterorganisatie van de stichting en andere belangstellenden.

 


Haalbaarheidsonderzoek

De plannen om in Suriname te werken, zijn gedurende 5 jaren op haalbaarheid getoetst. Er is gelet op de volgende zaken:
1. economische haalbaarheid
2. draagvlak in Suriname
3. goedkeuring en ondersteuning van de Surinaamse overheid
4. ondersteuning vanuit Nederland

Toen de bovengenoemde 4 punten realiseerbaar bleken, werd de stichting opgedeeld in 2 samenwerkende componenten:
a. stichting Ku Gadu Didia Sa Limbo Suriname, een zelfstandige rechtspersoon, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Paramaribo/Suriname onder nummer 344067
b. stichting Ku Gadu Didia Sa Limbo Nederland, ook een zelfstandige rechtspersoon, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 41235835

De Surinaamse tak vestigde zich in november 1997 in Paramaribo/Suriname.

Deze website is momenteel in aanbouw!...............